ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးမႈတိုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လမ္းညႊန္

ယခုလမ္းညႊန္ေလးသည္  လူကုန္ကူးခံရေသာသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္သို႕ေသာမတူညီသည့္ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ျမိဳ႔နယ္ေပၚတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ မည္သို႔ေသာေထာက္ပံံ႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ယခုလမ္းညြန္ထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသင္သိရွိလ ွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီးကၽႊန္ပ္တို႔အားဆက္သြယ္ေပးေစလိုပါသည္။

Myanmar-map.png
Kachin State
Shan.png
Sagaing.png
Rakhine.png
Mandalay.png
Chin.png
Kayin.png
Yangon.png
Tanintharyi.png
Mon.png
Magwe.png
Bago.png
Ayeyarwady.png
Kayah.png

ကချင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ကယားပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကရင်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ်