ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးမႈတိုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လမ္းညႊန္

ယခုလမ္းညႊန္ေလးသည္  လူကုန္ကူးခံရေသာသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္သို႕ေသာမတူညီသည့္ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ျမိဳ႔နယ္ေပၚတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ မည္သို႔ေသာေထာက္ပံံ႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ယခုလမ္းညြန္ထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသင္သိရွိလ ွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီးကၽႊန္ပ္တို႔အားဆက္သြယ္ေပးေစလိုပါသည္။

Kachin State
Mandalay.png
Chin.png
Yangon.png
Mon.png
Kayah.png

ကချင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ကယားပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကရင်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ်